اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین 

و خدمات وابسته

مراکز محترم خدمات فنی جهت مشارکت در طرح تبدیل یارانه ای وزارت نفت لازم است حتما با یکی از پیمانکاران تبدیل موردتایید این وزارت خانه ارتباط گرفته و قرارداد همکاری عقد نمایند.

پس از عقد قرارداد با پیمانکار، نامه ای از طرف پیمانکار به اتحادیه ارسال خواهد شد و شما را بعنوان زیر مجموعه خود معرفی خواهد کرد. همچنین نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه شرکت نفت (gcr) از طرف پیمانکار به شما تحویل می شود.

در جدول زیر اطلاعات پیمانکاران مجاز شرکت نفت آورده شده است. در تماس با پیمانکاران، از شرایط و مدارک لازم جهت عقد قرارداد با آنها مطلع شده و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط هر پیمانکار، اقدام به عقد قرارداد با آن نمائید.

تمامی حقوق برای اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته محفوظ است

درباره ما

خدمات ما

ارتباط با ما