Loading...

گزارش شبکه اصفهان صدا و سیما در مورد وضعیت معاینه فنی و امنیت خودروهای گازسوز

گزارش شبکه اصفهان صدا و سیما در مورد وضعیت معاینه فنی و امنیت خودروهای گازسوز


مشاهده و دانلود ویدیو

- عدم اجرای مصوبه دولت در مورد هوشمندسازی جایگاه های عرضه CNG

- بالا بودن هزینه های معاینه فنی و تعویض مخزن و عدم حمایت دولت 

- رسیدن آمار انفجار مخزن CNG از هر ده سال یکبار به هر دو ماه یک انفجار