Loading...

نرخنامه سال 1402 اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته

نرخنامه سال 1402 اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته


نرخنامه سال 1402 اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته 

این نرخنامه شامل تعیین قیمت‌های انواع بازدیدها و خدمات مرتبط با خودروهای دوگانه سوز است.

در نرخنامه اعلامی سعی شده است تغییرات اعمال شده در قیمت ها متناسب با شرایط بازار باشد. 

جهت دانلود نرخنامه سال 1402 کلیک کنید