درباره اتحادیه

از عصر حاضر به عنوان اثر حاکمیت اقتصاد انرژی بر اقتصاد جهانی یاد می نمایند، جهان در حال حرکت به سمت تحول بزرگ در جریان تغییر حامل‌های انرژی بوده و گفتمان جهانی نیز حاکی از وحدت نظر همه کشورهای صاحب انرژی بر توسعه مبتنی بر اقتصاد انرژی است.
تبلور رویکرد جهانی را می توان در حرکت کشورها به سمت اقتصاد انرژی محوری به وضوح مشاهده کرد.
از ۲۸ کشور مصرف کننده اصلی گاز طبیعی ۱۱ کشور به جهت مسائل محیط زیست، ۹ کشور به جهت مسائل سیاسی و ۸ کشور به جهت مسائل تکنولوژیکی به سمت cng تمایل پیدا کرده اند.
در اقتصاد انرژی دو هدف بسیار مهم در قیمت گذاری حامل های انرژی مورد توجه تمامی کشورهای های مهم و دارای منابع نفت و گاز در جهان میباشد
۱_ ذخیره انرژِی
۲_ مدیریت اتلاف انرژی
اتحادیه سوختهای جایگزین و خدمات وابسته سی ان جی در کشور عزیزمان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۵ آغاز نموده و با به کارگیری تجربه های سازنده فعالان این صنعت توانسته با اتخاذ جهت‌گیری‌های کاری و تخصصی تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی جهت موفق سازی برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت استفاده از فناوری های به روز و با تلاش و پشتکار همه جانبه اهداف جهانی و ملی این صنعت را محقق نماید.

اخبار اتحادیه

راهنمای الکترونیک اعضا

آشنایی با قوانین

قانون نظام صنفی

آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه

تداخل صنفی

استانداردهای مرتبط

راهنمای اعضا

چک لیست ارزیابی مراکز خدمات فنی خودروهای گازسوز

ضوابط خاص اتحادیه کشوری صنف خدمات فنی خودروهای گازسوز ماده

الزامات اموزشی رسته های تحت پوشش

متن تعهد نامه محضری جهت اجاره نامه های عادی

© کپی رایت - اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته