نوشته‌ها

ثبت نام متقاضیان خودروهای دوگانه‌سوز از طریق سایت irngv.ir

ر اساس توافق صورت گرفته بین وزارت نفت، وزارت صمت و اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین ثبت‌نام خودروهای متقاضی تبدیل به دوگانه‌سوز از طریق ww.irngv.mimt.gov.irانجام می‌شود.