نوشته‌ها

افزایش امنیت و کاهش هزینه سوخت خودروهای دوگانه سوز

اگر مالک خودرویی اتومبیل خود را دوگانه‌سوز کند هزینه‌هایی که برای سوخت پرداخت می‌کند تا یک‌پنجم کاهش پیدا خواهد کرد.