مطالب توسط اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته

توسعه صنعت CNG یا ساخت پالایشگاه نفت؟ صرفه اقتصادی کدامیک بالاتر است؟

پیش بینی می‌شود تا سال 1404 مصرف بنزین کشور حدود 20 میلیون لیتر در روز افزایش یابد که برای جبران این افزایش تقاضا باید یک پالایشگاه نفت با ظرفیت 400 هزار بشکه ای در کشور احداث شود.

اولویت توسعه ۱۰۰ درصد با سوخت CNG است/ راهکار LPG مازاد، صادرات است

رئیس اتحادیه کشوری سوختهای جایگزین و خدمات وابسته با بیان اینکه “توسعه CNG یک رفتار خردمندانه است که باید اتفاق بیفتد”، گفت: با درنظر گرفتن تمامی شرایط فعلی کشورمان، اولویت توسعه ۱۰۰ درصد با سوخت CNG است.

ثبت نام متقاضیان خودروهای دوگانه‌سوز از طریق سایت irngv.ir

ر اساس توافق صورت گرفته بین وزارت نفت، وزارت صمت و اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین ثبت‌نام خودروهای متقاضی تبدیل به دوگانه‌سوز از طریق ww.irngv.mimt.gov.irانجام می‌شود.