1-استعلام شناسه صنفی از سامانه ایرانیان اصناف

  • وارد سایت ایرانیان اصناف شوید
  • در قسمت پیگیری بر روی گزینه جستجوی شناسه صنفی کلیک کنید
  • شناسه صنفی پروانه کسب قبلی خود را وارد کنید
  • در استعلام نمایش داده شده، چنانچه عنوان اتحادیه : اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته درج شده بود، شما زیر مجموعه اتحادیه کشوری هستید، در غیر اینصورت برای دریافت پروانه کسب باید در سایت ایرانیان اصناف ثبت نام کنید.
  • اگر رسته صنفی مورد تایید بود مراحل زیر را دنبال کنید، در غیر اینصورت باید درخواست تغییر رسته ثبت نمایید.

2- درخواست کتبی جهت دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری به همراه پیوست پروانه کسب قبلی

3- انجام بازرسی از واحد صنفی

4- پرداخت هزینه های دریافت پروانه کسب

5- صدور پروانه