راهنمای ثبت نام در سامانه اتحادیه

  • اگر قبلا ثبت نام کرده اید و در این لیست نیستید ثبت نام شما یکی از ایرادات زیر را داشته است:
  • کد IP خود را اشتباه وارد کرده اید. کد IP شامل تعدادی عدد است که توسط نقطه جدا شده اند. احتمالا شما نقطه بین اعداد را ننوشته اید. مثال: 2.188.5.1
  • شماره شبا را درست وارد نکرده اید. شماره شبا با IR شروع می شود. نوشتن IR در ابتدای شماره شبا اجباری است.
  • نامه ثبت نام را درست وارد نکرده اید. نامه ثبت نام جهت اطمینان از صحت محتوایی است که شما وارد کرده اید. آن را مانند عکس زیر نوشته، عکس بگیرید و در محل ثبت نام وارد کنید.

کسانی که ثبت نام شان تکمیل شده