افزایش امنیت و کاهش هزینه سوخت خودروهای دوگانه سوز

اگر مالک خودرویی اتومبیل خود را دوگانه‌سوز کند هزینه‌هایی که برای سوخت پرداخت می‌کند تا یک‌پنجم کاهش پیدا خواهد کرد.

ثبت نام متقاضیان خودروهای دوگانه‌سوز از طریق سایت irngv.ir

ر اساس توافق صورت گرفته بین وزارت نفت، وزارت صمت و اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین ثبت‌نام خودروهای متقاضی تبدیل به دوگانه‌سوز از طریق ww.irngv.mimt.gov.irانجام می‌شود.