اجرای “قانون نظام صنفی” بر عهده اتحادیه های صنفی است.

در پی سوال همکاران عزیز، به اطلاع می رساند،  قانونگذار صریحاً و به طور واضح، تعیین مصادیق و تشخیص صنفی بودن کلیه فعالیت‌های اقتصادی، اعم از تولیدی یا خدماتی را بر عهده ارگان قانونی “هیات عالی نظارت” قرارداده است. و این هیات، بنا بر تشخیص خود، کد رسته های مختلف را تخصیص و مسئول رسیدگی آن را مشخص می کند.

از این رو اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، بنا بر مصوبه این ارگان تاسیس شده است و مسئولیت صدور پروانه کسب و نظارت بر رسته های شغلی اعلام شده را بر عهده آن قرار داده است.

هرگونه اقدام خارج از این قاعده، تخلف از قوانین بارز کشور محسوب شده و این اتحادیه با همراهی هیات عالی نظارت و اتاق های اصناف سراسر کشور، حق برخورد قانونی و جلوگیری از واحدهای متخلف را برای خود محفوظ می دانند.

 

اعلام قطعات استاندارد

مدیران محترم مراکز خدمات فنی سراسر کشور

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 970227/6 مورخ 97/2/15 به اطلاع می رساند، استفاده از قطعات غیر استاندارد در مراکز خدمات فنی جرم محسوب می شود.

جهت اطلاع شما، اطلاعات قطعات و سازندگان تجهیزات دارای نشان استاندارد در سایت اتحادیه در  آدرس زیر ثبت شده است  ، تا در زمان خرید و استفاده از سامانه مذکور استعلام گرفته شود .

بدیهی است بازرسی بازرسان صنفی بر مبنای اطلاعات ثبت شده در این سامانه است. در غیر اینصورت مراکز باید مدارک قابل استناد ارائه کنند.

 

لازم به ذکر است لیست فوق به مرور و با ارائه مدارک استاندارد توسط تولید کنندگان تکمیل خواهد شد.