پیش نیازهای صدور گواهی سلامت

1– دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری

2- پرداخت هزینه های مربوط به سامانه و قفل

3- نصب نرم افزار پلاک خوان اتحادیه و اتصال به سامانه

4- دریافت برچسب سوخت گیری و ظرفیت

5- استقرار بازرس در محل مرکز خدمات فنی