همکاران محترم، خواهشمند است ظرف مدت 3 روز از این تاریخ، طرح بنر پیوست (بنر رسیدگی به شکایات) را چاپ و در مکان مناسب و قابل دید مشتریان نصب بفرمایید.

با توجه به اهمیت دریافت صدای مشتریان، نصب این بنر الزامی است.

جهت دریافت بنر کلیک کنید