موارد تخلیه عین مستأجره (انتقال به غیر)


اگر قرارداد اجاره قبل از قانون مصوب 1376 تنظیم شده باشد، قانون سال 1356 بر رابطه حکمفرما است. اشاره شد که در قانون روابط مؤجر و مستأجر، حقوقی برای مستأجر در نظر گرفته شده است. بنابراین، در برخی موارد، مالک نمی تواند به راحتی و به صرف پایان مدت قرارداد، تخلیه ملک را بخواهد. مهمترین دلیل این امر هم حقوق مستأجر و به طور خاص حق کسب و پیشه است. اما همان طور که اشاره شد، تحت شرایطی مالک می تواند تخلیه عین مستأجره را بخواهد. شرط اول تغییر شغل بود و در مبحث قبلی بدان پرداخته شد. مورد دوم، انتقال مال مورد اجاره به غیر است. مستأجر نباید برخلاف آنچه در قرارداد اجاره آمده، مال مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد. در غیر این صورت، مالک حق فسخ قرارداد و تخلیه ملک را خواهد داشت.

http://asnafplus.ir/index.aspx?siteid=5&fkeyid=&siteid=5&pageid=474&videoid=94

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *