مدارک موردنیاز عکس 3*4
سند مالکیت یا اجاره نامه
شناسنامه
مدرک تحصیلی( برای مقاطع دیپلم و بالاتر)
کدرهگیری پیش ثبت نام شماره اقتصادی (کدرهگیری ده رقمی اداره دارایی)
گزارش بازرسی
استعلامات استعلام پست
استعلام مالیات