قابل توجه روسای محترم مرکز خدمات فنی CNG

باسلام

همانطور که قبلا نیز به آگاهی رسیده است، به منظور استفاده از سامانه اطلاعات جامع خودروهای گازسوز (IRNGV) و برقراری ارتباط این سامانه با دوربین پلاک خوان، لازم است مراکز خدمات فنی نسبت به خرید قفل سخت افزاری حاوی مجوز پلاک خوان و نصب آن در مرکز اقدام نمایند. در این خصوص در سال گذشته اتحادیه توانست طی مذاکره با یک شرکت دانش بنیان فروشنده پلاک خوان و انعقاد قرارداد برای خرید گروهی  (۳۰۰  عدد قفل و مجوز پلاک خوان) تخفیف قابل ملاحظه ای را در قیمت هر مجوز و قفل دریافت نماید که نرخ های مقایسه ای در جدول زیر آورده شده است.

باتوجه به اینکه قرارداد اتحادیه با فروشنده تا اسفند 97 بوده و با الحاقیه زمانی نهایتا تا پایان خرداد تمدید شده است؛ فقط مراکزی که قبل از 20 خرداد 98 نسبت به خرید قفل و واریز وجه مربوطه اقدام کنند، می توانند از این تخفیف استفاده نمایند.

* توجه: کلیه اعضای محترم اتحادیه در سطح کشور جهت واریز مبالغ مورد نظر می بایست به صورت حضوری به یکی از شعب بانک ملت مراجعه نموده و اقدام نمایند. شایان ذکر است تصاویر فیش های واریزی بلافاصله به پیام رسان های داخلی اتحادیه ارسال نمایید.

قیمت اولیه

(به نرخ آزاد)

قیمت هر مجوز بیست ساله پلاک خوان ساتپا برای یک کامپیوتر و یک دوربین (در سایت فروشنده به آدرس http://shahaab-co.ir/license-plate-recognition-library) 1500000 تومان

(یک میلیون و پانصد هزارتومان)

پس از کسر تخفیف

(ویژه اعضای اتحادیه)

قیمت هر مجوز بیست ساله پلاک خوان ساتپا برای یک کامپیوتر و چهار دوربین به همراه قفل سخت افزاری مربوطه پس از اعمال تخفیف خرید گروهی در چارچوب قرارداد اتحادیه با فروشنده تا 20 خرداد 98 422000 تومان

(چهارصدو بیست و دو هزارتومان)