همکاران گرامی،

بنر پیوست جهت نصب در مراکز خدمات فنی طرف قرارداد برای نصب های یارانه ای طراحی شده است. نصب آن در محل مناسب و قابل دید الزامی است.

جهت دانلود طرح بنر کلیک کنید