پیش نیاز فنی اتصال به سامانه

قبل از نصب نرم افزار IRNGV بر روی کامپیوتر مرکز، نرم افزارهای ذیل را می بایست نصب نمایید:

  • .net4.6
  • Visual C++ 2015 x86
  • iSpy
  • Ultra viewer

همچنین پیش از اتصال، ip , نام کاربری و رمز عبور دوربین را از نصاب دوربین دریافت نمایید.