تعریف

کد اتحادیه موقتا به واحدهای صنفی ای که قبل  پروانه کسب دریافت کرده و همچنان دارای اعتبار باشد، در صورت احراز شرایط، تعلق می گیرد. بدیهی است، پس از پایان تاریخ اعتبار پروانه قبلی، یا جابجایی مکان مورد نظر، اعطای پروانه کسب جدید در رشته‌های مربوط به CNG از این اتحادیه انجام می شود.

شرایط اولیه:

1- پروانه کسب معتبر

2- حداقل متراژ کل: 200 متر مربع

3- عدم همجواري با ساختمان مسكوني / اداري / آموزشي و درماني

4- عدم همجواري با كارگاه صافكاري ، تعميرگاه و هر محيط داراي جرقه

5- گذراندن دوره های آموزشی مرتبط توسط متقاضی پروانه کسب یا مباشر

– سایر شرایط در فرم احراز درج شده است.

دانلود فرم احراز شرایط مراكز خدمات فني و بازرسي

ثبت نام

مدارک ذیل، «بجز فیش واریزی»، را به آدرس: تهران خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، پلاک 985، طبقه چهارم، واحد 15، کد پستی: 1661718841؛ ارسال فرمایید.

 

1- فرم تکمیل شده درخواست ممیزی

دانلود فرم درخواست

2- فرم تکمیل شده احراز شرایط

دانلود فرم احراز شرایط مراكز خدمات فني و بازرسي

3- کپی شناسنامه

4- کپی کارت ملی

5- کپی کارت پایان خدمت

6- کپی سند یا اجاره نامه

7- کپی پروانه کسب معتبر

7 – فیش واریزی جهت بازرسی (واریز مبلغ پس از بررسی مدارک توسط واحد بازرسی انجام می شود.)

*توجه: ارسال مدارک به منزله قبول درخواست صدور پروانه از این اتحادیه نیست.

دانلود فرم درخواست

دانلود فرم احراز شرایط مراكز خدمات فني و بازرسي